Genetisch Profileren

Genetisch profileren bouwt een brug tussen medische wetenschap en functionele geneeskunde. Het is zowel “science based als practice based”. Het genetisch profiel is niet bedoeld om te diagnosticeren, maar om de werking van een aantal zeer belangrijke stofwisselingsprocessen te verklaren en daarmee verbanden te kunnen leggen met je gezondheid van zowel het verleden, het heden als voor de toekomst. Aanwezigheid van ziekte wordt verklaard door de persoonlijke aanleg voor dysfunctie van fysiologische processen.

Niet iedere DNA-test is dezelfde. Het is belangrijk dat een DNA-test bestaat uit een combinatie van een grote groep genen, die voldoende wetenschappelijk gevalideerd zijn, om antwoorden te kunnen geven over de stofwisseling van vetten, koolhydraten, eiwitten, stresshormonen, neurotransmitters, basale processen binnen het immuunsysteem, ontstekingsgevoeligheid, voedselverdraagzaamheid van specifieke voedingsmiddelen, gewichtsbeheersing, verschillende essentiële biochemische processen, en hoe je lichaam reageert op zware inspanning.

‘Genetisch profileren geeft een unieke en persoonlijke mogelijkheid om het verloop van presteren en herstellen te beïnvloeden.’

Genetisch profileren is in opkomst in de sportwereld. We spreken over nutrigenomics als het gaat om genen die gerelateerd zijn aan stofwisselingsprocessen, zoals bijvoorbeeld de bloedsuikerregulatie of vitamine D-productie. We spreken over physiogenomics als het gaat om functionele lichaamsprocessen, zoals bijvoorbeeld de productie van stresshormonen of de kwaliteit van pezen.

Nutrigenomics geeft inzicht in de effectiviteit van metabole processen. De betreffende metabole processen worden in de basis 24/7 beïnvloed door genen.

Varianten in genen (polymorfismen) maken bijvoorbeeld een enzym, eiwit of reactie, effectiever of minder effectief, en hebben daardoor een uitwerking op de lange termijn.

De uitkomst van dit proces wordt beïnvloed door omgevingsfactoren. In de natuur beïnvloedt de omgeving, bijvoorbeeld zomer of winter, de hoeveelheid haargroei in de vacht van een muis. Zo beïnvloeden tal van omgevingsfactoren (voeding, slaap, stress, bewegen, ruzie, werkdruk, temperatuur, zonlicht etc) het aan- en uitzetten van genen.

Er is veel kennis nodig van deze systemen om de gevolgen op waarde te kunnen schatten. Sommige effecten zijn heel snel merkbaar, andere effecten kennen een geleidelijk verloop. De status van het lichaam, gebaseerd op voedingsgewoonten (beschikbaarheid van macronutriënten en micronutriënten) beïnvloedt het compensatievermogen van het lichaam om verminderde efficiëntie in de stofwisseling te compenseren.

Genetisch profileren geeft dus inzicht in je natuur, maar hoe je leeft, hoe je bent opgegroeid, hoe je jouw genen ‘verzorgd’, is ook van groot belang. Wat we bijvoorbeeld niet uit je profiel kunnen lezen is hoe jouw netwerk van verbindingen in je hersenen is aangelegd, de ervaringen die je in jouw leven hebt opgedaan, hoe je je leven hebt geleefd en hoe je jezelf hebt ontwikkeld als persoon. Dit zijn belangrijke ‘omgevingsfactoren’.

Al deze omgevingsfactoren, die van invloed zijn op hoe jouw genen worden ‘aan’- en ‘uitgezet’, worden wetenschappelijk samengebracht onder de term Epigenetica en omschreven als ‘Nature versus Nurture’.

CellCare Academy

De CellCare Academy is een academie voor gezondheidswetenschappen gebaseerd op het werkveld van Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie (PNEI). PNEI is de medische wetenschap die relaties onderzoekt en verbanden legt tussen o.a. brein, zenuwstelsel, immuunsysteem en hormonen. In de PNEI denk- en werkmodellen draait het om patroonherkenning, oorzakelijke verbanden, werkingsmechanismen en herstellen of optimaliseren van fysiologische processen.

Met oog voor het veranderend zorglandschap wordt een belangrijk fundament gevonden in de interactie tussen genetische aanleg (Nutrigenomics) en omgevingsfactoren (Epigenetica).

Een ander fundament binnen de PNEI-modellen is de functionaliteit van neurotransmitters. Immers, interne communicatie tussen de diverse lichaamssystemen kent een hoge prioriteit bij het herstellen en behouden van gezondheid.

Masterclass Analyseren & Optimaliseren van Presteren
21, 22, 23 juni 2017

Coaches en stafleden zijn altijd bezig met het herkennen van patronen van een speler. Wat je als coach of trainer altijd al ziet, kun je met behulp van deze masterclass vertalen naar nieuwe mogelijkheden voor zowel de huidige prestaties als voor de ontwikkeling van een sporter op langere termijn.

Jarenlange ervaring in de topsport en kennis van relevante wetenschappelijke literatuur laat zien dat er tal van mogelijkheden bestaan om op verschillende niveaus een positief effect te behalen.

Deze masterclass staat in het teken van het nut van het Neuro4Profiel, Immuun-voedingsreacties, Genetic Profiling, effecten van basissuppletie en gerichte suppletie op het microbioom, Muscle Protein Synthesis (MPS), spierenergie en lactaat afvoer, energieconsumptie, glycogeenrepletie, modulatie van inflammatie tot aan timing en keuzes van voedingsmiddelen, zowel op trainingsdagen als op wedstrijddagen.

Een overvolle maar inspirerende masterclass voor zowel behandelaars, coaches en stafleden als voor sporters zelf.

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.

Masterclass Neurotransmitters
13, 14, 15 september 2017

In deze driedaagse Masterclass Neurotransmitters wordt veel aandacht besteed aan een eenvoudige, praktische en vernieuwende manier van kijken naar de functionaliteit van neurotransmitters, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten die vertaald zijn naar praktische toepassingen.

Tijdens de masterclass leren deelnemers werken met het zogenaamde Neuro4Profiel, een interpretatie die gebaseerd is op de resultaten van de Braverman assessment. De vier primaire neurotransmitters kunnen met het Neuro4Profiel omgezet worden in een functionele score. Het is één van de weinige assessments die zowel inzicht in de werking van je brein, je gedrag, als in je fysiek functioneren geeft. Het Neuro4Profiel bevat een door CellCare Academy ontwikkelde berekeningsmethode. Deze methodiek geeft inzicht in de functionaliteit en onderlinge balans van de primaire neurotransmitters, en kan als basis dienen voor iedere op maat gemaakte behandeling.

Na deelname aan deze masterclass krijg je de mogelijkheid om het gedigitaliseerde Neuro4Profiel te gaan gebruiken.

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.

Neurotransmitters

In ons zenuwstelsel fungeren tal van boodschappermoleculen die voor communicatie zorgen. Over het algemeen spreekt men alleen bij zenuwcommunicatie over neurotransmitters. Echter, deze neurotransmitters bestrijken een breder werkingsgebied dan de communicatie binnen het zenuwstelsel alleen. Neurotransmitters zijn onder andere ook betrokken bij motoriek en immuniteit, bij emotionele expressie en pijnbeleving. Als er sprake is van een tekort aan neurotransmitters, dan merk je dat bijvoorbeeld aan gevoelens van angst, stemming, toegenomen prikkelbaarheid, verminderde plezierbeleving, veranderde pijnwaarneming, ongeremde of gebrek aan eetlust, trage stofwisseling, onvoldoende controle over onze emoties, vermoeidheid, of verminderd zelfvertrouwen.

‘Normale’ spiegels van neurotransmitters worden gezien bij een goede functie van het geheugen, bij een goede alertheid, goede leerfunctie, bij emotionele stabiliteit, adaptatievermogen en het vermogen om tot rust te komen. Het centrale zenuwstelsel, de darm en het immuunsysteem gebruiken bovendien dezelfde chemische boodschappers en hun bijbehorende receptoren. Hierdoor ontstaat een duidelijke relatie tussen de darmen, de hersenen en het immuunsysteem.

Je hersenen zijn betrokken bij alles wat je doet, denkt, zegt en voelt. Ze zijn betrokken bij je mogelijkheden, je karakter, je talenten en je beperkingen. Je kunt je hersenen vergelijken met een controlekamer: ze besturen, registreren en analyseren voortdurend om alle taken goed te laten verlopen. Bovendien zijn je hersenen voorgeprogrammeerd met een oer-systeem dat zorgt voor overleving bij gevaar. Kortom het is je meest vitale orgaan.

Alle fasen binnen de waak-slaap cyclus kennen een eigen specifiek profile van circulerende neurotransmitters. Serotonine, dopamine, (nor-)adrenaline, GABA en acetylcholine zijn van cruciaal belang voor het menselijk functioneren. Aldus Fuad Lechin en collega’s (Lechin, F. (2002), ‘Neurocircuitry and Neuroautonomic Disorders, Reviews and Therapeutic Strategies’, Karger.)

Enerzijds leidt een optimaal functioneren van neurotransmitters tot een hoog prestatievermogen, anderzijds leidt een verstoord functioneren tot een verminderd herstelvermogen. De primaire neurotransmitters kunnen de sleutel vormen tot beter presteren, zoals bij sport, werken en studeren. Daarnaast vormen ze een sleutel tot sneller herstel na zware fysieke en mentale inspanningen evenals bij chronische ontstekingsbeelden, neurologische aandoeningen, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en diverse vormen van cellulaire degeneratie.

Neurotransmitters worden uit bouwstenen gemaakt die afkomstig zijn uit de dagelijkse voeding, voornamelijk aminozuren. Bij langdurig onvoldoende aanvoer van aminozuren uit de voeding kunnen tal van stoornissen ontstaan. Om uit de beschikbare aminozuren neurotransmitters te kunnen maken, beschikken de lichaamsweefsels over enzymen die de omzetting tot stand kunnen brengen. Deze enzymen zijn voor hun functionaliteit onder meer afhankelijk van cofactoren zoals vitaminen, mineralen en sporenelementen.

Neuro4Profiel

Het goed kunnen duiden van de klinische status van neurotransmitters in het zenuwstelsel is niet eenvoudig. Neurotransmitters zijn weliswaar direct meetbaar in bloed, urine of speeksel, maar ze zijn ook gevoelig voor situatie afhankelijke fluctuaties. Aan de hand van symptoomduiding en een specifieke bepaling van fysieke-, gedragsmatige-, geheugen- en concentratie gerelateerde kenmerken kan inzicht worden verkregen in de status van deze primaire neurotransmitters.

Het Neuro4Profiel is een interpretatie die gebaseerd is op de resultaten van de ‘Braverman assessment’, een zeer uitgebreide vragenlijst ontwikkeld door Dr. Eric Braverman, Amerikaans breinwetenschapper en expert in Functional Medicine.

De vier primaire neurotransmitters kunnen met het Neuro4Profiel omgezet worden in een functionele score. Het is één van de weinige assessments die zowel inzicht in de werking van je brein, je gedrag, als in je fysiek functioneren geeft. Kortom, een waardevolle tool om beter te kunnen presteren en herstellen.

Presteren en Herstellen

Er bestaat geen enkele twijfel dat topprestaties een optimaal functioneren vragen van cel-processen. Niet alleen spiercellen, maar juist alle cellen en zelfs hersencellen in het bijzonder. Een optimale werking van cellen betekent o.a. sneller en beter herstel, meer energieproductie in cellen, hogere belastbaarheid, hoger tempo, snellere reacties, betere focus, betere weerstand tegen stress, betere weerstand, en zelfs een stabielere persoonlijkheid.

‘Biochemie en presteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

Veel sporters, en niet alleen topsporters, voorzien niet in hun nutritionele behoefte enerzijds, terwijl veelvuldig zware inspanning anderzijds leidt tot een verhoogde behoefte aan specifieke voedingsstoffen. Dit heeft uiteraard een impact op zowel het prestatievermogen als het herstelvermogen.

Van alle processen in het lichaam die het prestatievermogen van een sporter bepalen staat het communicatievermogen tussen de hersenen en de rest van het lichaam boven aan de ladder van prioriteiten. Deze communicatie wordt bepaald door de productie en werking van neurotransmitters, welke worden gevormd uit voedingsstoffen.

‘Sportpsychologie is niet compleet zonder begrip van biochemie.’

CellCare

De hiervoor omschreven visie heb ik vastgelegd onder de naam CellCare. Om gezond te zijn draait het immers om goed zorgen voor je cellen. Ik ben de grondlegger van de CellCare Health Group. Deze groep bestaat uit een behandel- en coaching centrum, een academie voor gezondheidsprofessionals en een supplementen bedrijf.

In 2003 lanceerden we een supplementenlijn, ontwikkeld met een visie en doel, als private label. In 2017 is dit een bekend merk in het werkveld van gezondheidsprofessionals.

‘Maar dan ben je ineens niet meer onpartijdig?! Want dan wil je zoveel mogelijk supplementen verkopen! Althans dat lees ik soms over mijzelf.’

Ik herken mij daar niet in. Dit komt van mensen die zeggen mij te kennen, maar die ik zelf nooit eerder heb gesproken. Tsja, als je dingen anders doet dan men verwacht, dan wordt er van alles over je gevonden en over je geschreven. Dat vind ik prima. Je mag van alles van mij vinden, maar vergeet niet dat mijn visie gebaseerd is op wetenschap en uitgebreid toegepast is in de praktijk. Dat biedt op zich uiteraard geen enkele garantie op succes, maar het brengt toch een zekere waarde in.

Wil je er meer van weten, bezoek dan onze CellCare Academy.

Haal meer uit jezelf

Wat mijn team en ik aan begeleiding kunnen bieden gaat over het totaalpakket van voeding, voedingssupletie, leefstijl, analyseren en optimaliseren van functionaliteit van lichaamssystemen. Stressverwerking valt daar uiteraard ook onder.

‘Maar, eerder behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.’

Het gaat immers altijd om maatwerk. Afhankelijk van de hulpvraag of doelstelling. We zeggen niet wat je ‘moet’, maar informeren je zo gericht mogelijk, zodat jij zelf kunt kiezen en ‘in-control’ blijft. Er is immers niemand meer verantwoordelijk voor je gezondheid dan jijzelf.

Belangrijke onderdelen van onze begeleiding zijn het bepalen van de functionaliteit van je neurotransmitters, het bepalen van antilichamen in je bloed tegen voedingsmiddelen en het vinden van genetische varianten die van invloed zijn op je functioneren, door middel van DNA profiling.

Over mij

Mijn expertise is het vertalen van gezondheidswetenschappelijke ontwikkelingen naar optimaliseren van de biochemie van het lichaam om beter te kunnen presteren en beter te herstellen.

Momenteel studeer ik aan de Open University in Milton Keynes, UK, aan de Health Science department. Ik studeerde eerder orthomoleculaire geneeskunde, natuurgeneeskunde en tal van aanverwante studies, na een studie aan de Pedagogisch Technisch Hogeschool in elektronica en informatica.

In 1995 kreeg ik de diagnose darmkanker. Mijn prognose was erg slecht, de verwachting dat ik het zeer waarschijnlijk niet zou overleven gaf de noodzaak om antwoorden te vinden. In dit geval hing mijn leven ervan af.

Nu met bijna 20 jaar ervaring in het verbinden van allerlei systemen van het menselijk lichaam, een enorme berg klinische gegevens en gespecialiseerde laboratorium data, behandel en coach ik met mijn team zowel mensen met complexe aandoeningen, om beter te kunnen herstellen, als sporters om optimaal te kunnen presteren.

Op sportgebied begeleid ik, zowel nationaal als internationaal, o.a. olympiërs en wereldtoppers, in sporten als voetbal, atletiek, tennis, schaatsen, roeien, wielrennen en golf. Zelf ben ik triatleet geweest, met name de ‘korte’ afstanden, en heb zeer intensief karate, taekwondo en kobudo getraind.

In het professionele voetbal begeleid ik zowel spelers als coaches, van de Eredivisie tot de Premier League, van de Bundesliga tot nationale teams. Dit doe ik in samenwerking met de World Football Academy, waar ik als voedingsexpert de kennis vertaal naar het voetbalreferentiekader. Het is namelijk mogelijk om de link te leggen tussen presteren, herstellen, gedrag en voetbaltaken, voor zowel de korte termijn als voor toekomstige ontwikkeldoelen van een speler.

‘Players cannot perform more than 100% of what they have trained…’
‘Players can actually perform far less than 100% of what they have trained!’