Selecteer een pagina

Wat mijn team en ik aan begeleiding kunnen bieden gaat over het totaalpakket van voeding, voedingssupletie, leefstijl, analyseren en optimaliseren van functionaliteit van lichaamssystemen. Stressverwerking valt daar uiteraard ook onder.

‘Maar, eerder behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.’

Het gaat immers altijd om maatwerk. Afhankelijk van de hulpvraag of doelstelling. We zeggen niet wat je ‘moet’, maar informeren je zo gericht mogelijk, zodat jij zelf kunt kiezen en ‘in-control’ blijft. Er is immers niemand meer verantwoordelijk voor je gezondheid dan jijzelf.

Belangrijke onderdelen van onze begeleiding zijn het bepalen van de functionaliteit van je neurotransmitters, het bepalen van antilichamen in je bloed tegen voedingsmiddelen en het vinden van genetische varianten die van invloed zijn op je functioneren, door middel van dna profiling.